RE-GPPS regranulat niskoudarowy polistyrenu

Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jest to jedna z  z metod ochrony otaczającego nas środowiska naturalnego. Jej głównym zadaniem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Zgodnie z powyższą definicją w dobie ochrony środowiska zgodnie z wytycznymi WEEE winno się stosować materiały odpadowe do ponownego zastosowania w cyklach produkcyjnych i dlatego firma Phoenix Distribution wspierając ochronę środowiska wprowadziła z rokiem 2012 do swojej oferty regranulat (RE-GPPS) niskoudarowy polistyrenowy jako surowiec do produkcji opakowań artykułów spożywczych, napojów, naczyń jednorazowych, artykułów elektrotechnicznych i elektronicznych, zabawek.

Może być on wykorzystywany również w przemyśle samochodowym, meblarskim, spożywczym, w budownictwie (płyty budowlane, płyty izolacyjne xps, itd.) etc.

Regranulat polistyrenu niskoudarowego jest filtrowany, mechanicznie czysty, łatwo płynący o wysokiej sztywności i twardości. Jego kolor: naturalny o żółtawym odcieniu i dużym połysku powierzchniowym, nadający się do barwienia na wszystkie kolory kryte i transparentne. W załączeniu prezentujemy karty techniczne dwóch naszych partnerów producentów RE-GPPS.