Publikacja Phoenix Distribution

Poradnik Informator Rynkowy Budownictwa Jednorodzinnego IRBJ wydawany jest od 2003 roku. Ma na celu służyć pomocą inwestorom budującym swój dom, przekazywać sprawdzone, rzetelne informacje na temat produktów i technologii potrzebnych do wybudowania nowoczesnego domu. Wersji drukowanej katalogu towarzyszy prezentacja produktów w internecie, informacje o producentach, ich dystrybutorach i wykonawcach oraz aktualności z rynku: nowości produktowe […]

Phoenix Distribution w Katalogu Inżyniera

KATALOG INŻYNIERA – zawiera informacje techniczne na temat materiałów budowlanych, instalacyjnych, sprzętu budowlanego i oprogramowania komputerowego. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. kieruje swoje publikacje do grupy profesjonalistów budowlanych, będących członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są to: inżynierowie i technicy budowlani sprawujący funkcje […]